Informācijas sniegšanas pienākums

Baltem Rīgas nodaļa (turpmāk ― “Baltem”), adrese “Viesuļi”, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137, būs Jūsu sniegto personas datu pārzinis un apstrādās šos datus, lai izpildītu un pārvaldītu Jūsu pieprasījumus. Minētie dati tiks izdzēsti brīdī, kad Jūsu pieprasījums būs apstrādāts vai izpildīts, izņemot gadījumus, kad mūsu pienākums būs uzglabāt datus ilgāku laiku, ja no tiem var izrietēt jebkāda veida atbildība.

 Jūsu dati netiks nodoti trešajām pusēm vai pakļauti starptautiskai datu pārsūtīšanai, izņemot gadījumus, kad šāda darbība ir nepieciešama, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu. Ja tas notiks, Baltem veiks piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

 Šajā veidlapā pieprasītā informācija ir nepieciešama tikai tam, lai izpildītu un pārvaldītu Jūsu pieprasījumus, tāpēc gadījumā, ja Jūs nesniedzat visu pieprasīto informāciju, Baltem nevar garantēt, ka mūsu sniegtā informācija būs pareiza un pilnīga.

 Tāpat Baltem informē Jūs par iespēju īstenot savas tiesības attiecībā uz piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret datu lietošanu un pārnešanu, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz baltem@baltem.lv vai Baltem Rīgas nodaļu, adrese “Viesuļi”, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137. Abos gadījumos pieprasījumam jāpievieno ID kartes vai līdzīga personu apliecinoša dokumenta kopija.

 Ja uzskatāt, ka tas nepieciešams, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Polijas Datu aizsardzības aģentūrai, jo īpaši tad, ja uzskatāt, ka Baltem nav pietiekami apmierinājis Jūsu prasību īstenot savas tiesības.

 Lai iegūtu vairāk informācijas par savu personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku

Vai Jums ir kāds jautājums?
Zvanīt tagad Vēlos saņemt piedāvājumu
Saziņas veidlapa
Rakstīt mums
Informācijas sniegšanas pienākums Vairāk
Deutz-fahr
Paldies! Jūsu ziņa ir nosūtīta
Saziņas veidlapa
Nomāt tehniku
Informācijas sniegšanas pienākums Vairāk
Deutz-fahr
Paldies! Jūsu ziņa ir nosūtīta
Jaunumi
Pierakstieties Baltem Rīgas filiāles informatīvajam izdevumam un saņemiet jaunāko informāciju par mūsu piedāvājumu un akcijām
Vairāk
Deutz-fahr
Paldies, ka abonējat jaunumus
Saziņas veidlapa
Rakstīt mums
Informācijas sniegšanas pienākums Vairāk
Deutz-fahr
Paldies! Jūsu ziņa ir nosūtīta