Privātuma politika

Šī Privātuma politika stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

 Privātuma politika

Uzņēmumā Baltem Rīgas filiāle mums rūp jūsu privātums. Šajā politikā ir aprakstīts, kas mēs esam, kādiem nolūkiem izmantojam jūsu datus un kā tos apstrādājam. Turklāt mēs paskaidrosim, kā mēs aizsargājam jūsu datus un kā jūs varat ar mums sazināties.

 1. Kas mēs esam, un kā jūs varat ar mums sazināties?

Šī politika nosaka uzņēmumā Baltem Rīgas filiāle (turpmāk tekstā “Baltem”), nodokļu reģistrācijas numurs LV40103293000, juridiskā adrese “Viesuļi”, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137, kā jūsu datu pārziņa veikto datu apstrādi.

 1. Kādi ir Baltem veiktās jūsu datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats?

Visa informācija, ko Baltem no jums pieprasa vai var pieprasīt, ir nepieciešama šajā politikā aprakstītajiem nolūkiem, un šīs informācijas nesniegšanas rezultātā Baltem var nebūt iespēja ar jums sazināties vai apstrādāt jūsu pieprasījumus.

Baltem saglabā tiesības neatbildēt uz pieprasījumiem vai neapstrādāt tos pieprasījumus, kuros nav norādīta visa prasītā informācija.

Sniedzot uzņēmumam Baltem savus personas datus, jūs garantējat to patiesumu un piekrītat, ka Baltem var periodiski pieprasīt šīs informācijas pārskatīšanu un atjaunošanu.

2.1. Ja esat uzņēmuma Baltem klients vai potenciālais klients

Baltem pieprasīs no jums un tādējādi apstrādās nepieciešamo informāciju, lai sniegtu jums pakalpojumus, vai arī uzsāktu un uzturētu komerciālas un/vai līgumattiecības ar jums.

Konkrētāk runājot, nolūki, kāpēc Baltem varētu apstrādāt jūsu datus un šādas apstrādes juridiskais pamats ir šāds:

 • Līgumattiecību veidošanai starp jums un Baltem vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai:
 1. Līgumattiecību pārvaldīšanai ar jums un līgumproduktu un pakalpojumu nodrošināšanai no Baltem puses, kā arī pakalpojumu kvalitātes, apmaksas, saņemšanas un atcelšanas nolūkiem.
 2. Komercattiecību pārvaldīšanai ar potenciālajiem klientiem, atbildot uz Baltem piedāvāto produktu informācijas un pakalpojumu pieprasījumiem.
 3. Jebkādu Baltem saņemto ar jums saistītu likumīgu prasību, ārpustiesas prasību un apdrošināšanas prasību apstrādei.
 • Baltem leģitīmās intereses:
 1. Īstenot komerciāla satura saziņu ar produktiem un pakalpojumiem saistītu, kas līdzīgi tiem, par kādiem noslēgts līgums ar jums. Šajā gadījumā Baltem leģitīmās intereses ir īstenot tiešā mārketinga aktivitātes saviem klientiem saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 47. pantu.
 2. Veikt aptaujas un tirgus pētījumus, lai noskaidrotu savu produktu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī klientu vēlmes. Baltem leģitīmā interese ir uzlabot komerciālo piedāvājumu un klientiem sniegto pieredzi.
 3. Pārvaldīt, uzraudzīt un administrēt tīmekļa vietni, lietotnes un Baltem platformu, kā arī uzlabot to pārlūkošanas ērtumu.

2.2. Ja esat Baltem piegādātājs vai potenciālais piegādātājs

Ja jūs pārstāvat Baltem piegādātāju vai potenciālo piegādātāju un nolemjat sazināties ar Baltem, tad apstrādājamie dati būs nepieciešami, lai uzsāktu un uzturētu līgumattiecības ar jums, ja esat individuālais uzņēmējs, vai arī ar jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Konkrētāk runājot, nolūki, kāpēc Baltem varētu apstrādāt jūsu datus un šādas apstrādes juridiskais pamats ir šāds:

 • Līgumattiecību veidošanai starp jums un Baltem vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai:
 1. Pārvaldīt komerciālās attiecības ar potenciālajiem piegādātājiem, atbildot uz informācijas pieprasījumiem.
 2. Noformēt līgumattiecības, kas ietver līguma slēgšanas procesu un līgumu parakstīšanu.
 3. Līgumattiecību pārvaldīšanu ar Baltem piegādātājiem, kas ietver attiecību un maksājumu kontroli.

2.3. Ja esat kandidāts uz amatu uzņēmumā Baltem

Jūs varat sazināties ar Baltem, ja vēlaties iesniegt savu dzīvesgājuma aprakstu (CV), lai piedalītos atlases procesā, kas kādā brīdī varētu tikt organizēts, lai pieņemtu darbā jaunus darbiniekus. Šim nolūkam Baltem pieprasīs un attiecīgi arī apstrādās to informāciju, kas nepieciešama, lai organizētu jūsu iespējamo piedalīšanos atlases procesos, kā arī lai turpinātu informēt jūs par potenciālajiem atlases procesiem, kam jūs varētu būt piemērots nākotnē.

Konkrētāk runājot, nolūki, kāpēc Baltem varētu apstrādāt jūsu datus un šādas apstrādes juridiskais pamats ir šāds:

 • Līgumattiecību veidošanai starp jums un Baltem vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai:
 1. Pārvaldīt personāla atlases procesu uzņēmumā Baltem, kas ietvers CV izskatīšanu un individuālu interviju rīkošanu.
 2. Noformēt līgumattiecības, kas ietvers līguma slēgšanas procesu un līgumu un darba līgumu parakstīšanu.

2.4. Datu apstrāde apvienojumā ar tīmekļa vietnes pārlūkošanu

Lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus, nodrošinātu jums svarīgāku saturu un analizētu, kā lietotāji pārskata šo tīmekļa vietni, mēs izmantojam tehnoloģijas, piemēram, sīkfailus vai izsekošanas programmatūru. Lūdzu, ievērojiet, ka lielākajā daļā gadījumu mēs nevarēsim identificēt jūs pēc tās informācijas, ko apkoposim, izmantojot šīs tehnoloģijas.

Attiecībā uz sīkfailu izmantošanu šajā tīmekļa vietnē, lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfaili ir nelieli informācijas fragmenti, ko datora cietajā diskā saglabā jūsu interneta pārlūks. Tie ļauj jums pārlūkot šo tīmekļa vietni un ļauj mums nodrošināt dažādas funkcijas, piemēram, atceroties jūsu pēdējos meklējumus, paātrināt nākamo meklējumu rezultātu iegūšanu. Ja vēlaties, varat izdzēst sīkfailus. Kaut gan šīs tīmekļa vietnes skatīšanai un pārlūkošanai ir nepieciešami noteikti sīkfaili, lielākā daļa funkciju būs pieejamas arī bez tiem.

Papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un kā jūs varat tos izdzēst, lūdzu, skatiet mūsu Sīkfailu politikā.

 1. Kas ir tās trešās personas, kurām mēs varam nosūtīt jūsu personas datus?

Personas dati, ko sniedzat uzņēmumam Baltem, var tikt nosūtīti šādām saņēmēju kategorijām:

- trešās personas, kurām Baltem ir pienākums nosūtīt informāciju, piemēram, valsts iestādes, lai rīkotos saskaņā ar šo iestāžu noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem noteikumiem attiecīgā gadījumā.

Turklāt vēlamies informēt, ka Baltem var paļauties uz vai sadarboties ar uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības. Šādos gadījumos Baltem pieprasa šiem uzņēmumiem ievērot saistošā līgumā noteiktos pasākumus, kas paredzēti personas datu aizsardzībai, izņemot gadījumus, kad Eiropas Komisija ir noteikusi, ka valsts, kurā atrodas minētie uzņēmumi, nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni.

Ja vēlaties, varat saņemt uzņēmuma Baltem noteikto veicamo pasākumu aprakstu, sazinoties ar mums, izmantojot turpmāk minēto kontaktinformāciju.

 1. Kā Baltem aizsargā jūsu datus?

Uzņēmumā Baltem ir ieviestas attiecīgas politikas, kā arī tas īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai glabātu un aizsargātu jūsu personas datus pret nelikumīgu un nepilnvarotu izmantošanu, nozaudēšanu vai nejaušu iznīcināšanu, sabojāšanu, izmantošanu un nelikumīgu vai nepilnvarotu izpaušanu.

Uzņēmumā Baltem mēs arī veicam visus pamatotos aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu personāls un darbinieki, kam ir piekļuve jūsu personas datiem, pabeidz atbilstošas apmācības.

Jebkurā gadījumā, lūdzu, ievērojiet, ka jebkāda datu pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša, un kā tā ir jāveic uz pašu atbildību. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, Baltem tomēr nevar garantēt pilnīgu ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību nosūtīto datu drošību.

 1. Cik ilgi Baltem glabā jūsu personas datus?

Jūsu personas datu glabāšanas periods tiks noteikts saskaņā ar jūsu līgumattiecību ilgumu ar Baltem, kā arī likumā noteiktajiem termiņiem. Šajā ziņā Baltem izmantotie kritēriji jūsu personas datu uzglabāšanai tiek noteikti saskaņā ar piemērojamo likumu normu, noteikumu un vadlīniju noteiktajām prasībām, kā arī ar Baltem darbības prasībām, kas ir saistītas ar atbilstošu attiecību pārvaldību ar uzņēmuma klientiem. Ik reizi, kad dodat savu piekrišanu, jūsu personas dati tiks glabāti līdz brīdim, kad atsauksiet minēto piekrišanu.

 1. Kā jūs varat izmantot savas tiesības uz personas datu izmantošanu?

Jūs varat izmantot savas tiesības attiecībā uz piekļuvi, labošanu, dzēšanu, noraidīšanu, ierobežošanu un pārnešanu, kā arī atteikšanos jebkurā laikā no iepriekš dotajām piekrišanām, sazinoties ar mums Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle ĀKF. pa pastu (turpmāk tekstā “Baltem”), rakstot uz adresi “Viesuļi”, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137 vai nosūtot e-pasta ziņojumu uz baltem@baltem.lv.

Turklāt, ja radušies īpaši apstākļi, jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Datu aizsardzības birojā, it īpaši, ja uzskatāt, ka mēs neesat atbilstoši izturējušies pret jūsu tiesībām.

 1. Kā jūs varat sazināties ar mums?

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri saistībā ar datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu: baltem@baltem.lv.

 

Pēdējā atjaunināšana: 25.05.2018.

Vai Jums ir kāds jautājums?
Zvanīt tagad Vēlos saņemt piedāvājumu
Saziņas veidlapa
Rakstīt mums
Informācijas sniegšanas pienākums Vairāk
Deutz-fahr
Paldies! Jūsu ziņa ir nosūtīta
Saziņas veidlapa
Nomāt tehniku
Informācijas sniegšanas pienākums Vairāk
Deutz-fahr
Paldies! Jūsu ziņa ir nosūtīta
Jaunumi
Pierakstieties Baltem Rīgas filiāles informatīvajam izdevumam un saņemiet jaunāko informāciju par mūsu piedāvājumu un akcijām
Vairāk
Deutz-fahr
Paldies, ka abonējat jaunumus
Saziņas veidlapa
Rakstīt mums
Informācijas sniegšanas pienākums Vairāk
Deutz-fahr
Paldies! Jūsu ziņa ir nosūtīta